App van Meldpunt Overlast Scheveningen online

De nieuwe webapplicatie voor het Meldpunt Overlast Scheveningen is dinsdagmiddag gelanceerd. Sinds eind april kunnen bewoners en ondernemers bij het meldpunt overlast melden, ook in de avonden en weekenden. Vanaf nu kan dit ook via de website.

Het meldpunt is sinds 26 april al telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14070. Via een optie in het keuzemenu, kan hier óók in de avond en in het weekend vanaf 13.00 uur melding worden gedaan van overlast op Scheveningen. En sinds vandaag is het ook mogelijk om via scheveningenmeldt.nl een melding te maken op je telefoon, pc of laptop. Daarmee kun je een melding doorgeven wanneer je maar wilt. Een team van medewerkers speciaal voor het Meldpunt zorgt dat de melding zo snel mogelijk bij de juiste instanties terecht komt. Ook houden deze medewerkers in de gaten of er snel genoeg iets met de melding gebeurt. En ze zorgen ervoor dat de melder, als deze dat wenst, een terugkoppeling krijgt.

Bewaarkaart
Het meldpunt is er voor alle overlastmeldingen, maar als er sprake is van zeer urgente en (levens)bedreigende situaties, waar de hulpdiensten aan te pas moeten komen, blijft het credo: bel 112! Via De Scheveninger van 15 juni wordt een bewaarkaart verspreid waarop alle overlastcategorieën in een oogopslag te zien zijn. Na deze datum is de bewaarkaart ook te verkrijgen bij het stadsdeelkantoor en infopunt naast de Pier of te downloaden via de gemeentelijke website.

Proef
Het meldpunt is een proef. Veel tijd en energie is gaan zitten in het maken van goede afspraken met de politie, de betrokken gemeentelijke diensten en andere organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van de overlast. Ook met het ontwikkelen van de app is men niet over één nacht ijs gegaan.
“Het is belangrijk dat de webapplicatie goed werkt én veilig is. De privacy van de melder moet natuurlijk altijd geborgd zijn. Verder gaat het om wat er met meldingen gebeurt. We gaan dus ook dit onderdeel van het actieplan goed monitoren en waar nodig aanpassen”, aldus Mulder. Op 1 november sluit het meldpunt. Dan wordt de balans opgemaakt en besloten of het meldpunt volgend jaar een vervolg krijgt.

Bron: De Scheveninger

error: