Bewoners Statenkwartier kopen samen bedrijfspand

Het voormalige bedrijfspand van autoschadebedrijf Kettenis aan de Van Beverningkstraat 101-101B werd eind 2020 aangekocht door een vastgoedontwikkelaar, die het met twee verdiepingen wilde verhogen. Zodra dit bekend werd, kwamen omwonenden in actie.

Het bedrijfspand ligt op de plaats waar de Van Beverningkstraat en de Van Boetzelaerlaan elkaar dicht naderen, en de gevolgen voor het woongenot van meerdere bewoners aan de Van Boetzelaerlaan en de Willem de Zwijgerlaan zouden aanzienlijk zijn. Via een appgroep wisselden de omwonenden van gedachten over hoe dit plan tegengehouden kon worden. Hoewel het bestemmingsplan ter plaatse slechts bebouwing tot 4 meter hoog toestaat, was in 2020 een beginseluitspraak door de gemeente gedaan die voor de ontwikkelaar blijkbaar positief genoeg was om tot aankoop van het pand over te gaan.

Uiteindelijk lukte het vier omwonende huishoudens om gezamenlijk het bedrijfspand over te nemen van de ontwikkelaar. De nieuwe eigenaren zullen het pand opknappen en daarna wordt het verhuurd. Via een erfdienstbaarheid zal vastgelegd worden dat er geen verdiepingen toegevoegd mogen worden.

Bron: De Scheveninger

error: