‘Dat er niet wordt gereageerd, is frustrerend en onfatsoenlijk’

De eigenaren van 18 appartementen aan de Tuinkade zagen zich genoodzaakt de fundering te herstellen. Omdat de Vereniging van Eigenaren (VvE) niet wist hoe dat moest worden aangepakt, klopte deze aan bij de gemeente. Maar op alle vragen die ze hadden en nog steeds hebben, krijgen ze maar geen antwoord. “Het is gewoon onfatsoenlijk om niet te antwoorden.” “Het is vooral het totale gebrek aan communicatie dat wij niet begrijpen. Gewoon niet reageren op een verzoek of brief, dat is echt heel frustrerend.” De woordvoeders namens 18 appartementen aan de Tuinkade René Vermolen en Corinne de Busser voelen zich, zoveel is snel duidelijk, niet serieus genomen door de gemeente. Niet door wethouder John Vos en niet door de ambtenaren van de gemeente. En laat vooral helder zijn: de bewoners hebben niet gevraagd aan de gemeente om het complete funderingsherstel van rond 32.000 euro per appartement te betalen. Steun en hulpMaar een beetje steun en hulp, dat was toch wel het minst waarop ze rekenden. En dat is niet heel vreemd, want bij soortgelijke projecten in de Pastoor Jansenstraat en het Herensingelkwartier heeft de gemeente wél geholpen met onder andere een renteloze lening, dus waarom niet in dit geval? Maar ze tasten volledig in het duister over het antwoord. En om het nog bonter te maken dan het al is: ze hebben via WeesperNieuws vernomen dat ze 3.000 euro per appartement kunnen krijgen. Ze willen natuurlijk weten wanneer ze dat geld krijgen, maar ook daarover doet de gemeente het stilzwijgen.Bewoners willen weten wanneer ze het geld krijgen, maar ook daarover doet de gemeente het stilzwijgen2018Het probleem met de fundering aan de Tuinkade, die bestaat sinds 1930, openbaarde zich in 2018 toen er opeens scheuren ontstonden in de muren van een aantal appartementen. De VvE liet direct een funderingsonderzoek doen en daaruit kwam naar voren dat de scheuren waren ontstaan door de slechte staat van de fundering: het was zelfs code rood. Er werden terstond offertes opgevraagd voor herstel waaruit bleek dat de totale kosten rond 600.00 euro zouden zijn. Per eigenaar komt dat neer op ongeveer 32.000 euro en dat was voor bewoners echt schrikken. “Hier wonen hier bijvoorbeeld ook alleenstaande ouders met kinderen voor wie dit bedrag echt schrikken was. Buiten deze kosten moesten de benedenbewoners ook voor bijna een half jaar op zoek naar vervangende woonruimte. Er kwamen dan ook veel emoties los”, vertelt De Busser.KenniscentrumDe VvE kwam al snel in contact met het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Deze stichting vervult een landelijke loketfunctie voor woningeigenaren die kampen met verzakking van hun woning die met de fundering te maken heeft. Vermolen: “In het KCAF zijn onder andere banken en gemeenten vertegenwoordigd en het heeft onder andere tot doel mensen te helpen met de financiering van dit soort problemen want in veel gevallen is dit niet op een normale manier te financieren.”Een fondsSamen met een vertegenwoordiger van het KCAF vroegen en kregen ze een gesprek met wethouder John Vos van ruimtelijke ordening, maar dat was vooral een teleurstellende middag. “Wij hadden als VvE dat gesprek aangevraagd, maar gaandeweg bleek de wethouder vooral geïnteresseerd was in de expertise van het KCAF en ging het helemaal niet meer over ons probleem. Wat wij graag wilden? Onze insteek was dat er een fonds zou komen waaraan de gemeente zou deelnemen om ons en andere eigenaren die in de toekomst hiermee te maken krijgen op weg te helpen en waar mogelijk financieel bij te springen. Het ging ons er dus niet om dat de gemeente het volledige bedrag van de herstelwerkzaamheden zou betalen,” legt Vermolen uit.‘Een korting op de legeskosten, die 15.000 euro voor het totale project bedragen, zou ons al veel helpen’Geen antwoordEr kwam echter geen antwoord, waarop De Busser in oktober vorig jaar een brief stuurde aan de gemeente, met een afschrift aan de burgemeester. “Daarin heb ik onder andere uitgelegd wat het probleem is, dat dit probleem is ontstaan door onder meer het grondwaterpeil waar wij niets aan kunnen doen en ook dat dit probleem een enorm zware financiële en emotionele wissel trekt op de bewoners. Verder heb ik aangegeven verbaasd en teleurgesteld te zijn omdat de bewoners elders in Weesp wel tegemoet zijn gekomen in de kosten. Bijvoorbeeld een korting op de legeskosten, die 15.000 euro voor het totale project bedragen, zou ons al veel helpen. Maar tot op heden hebben we ook op deze brief geen antwoord gekregen en dat is zeer teleurstellend. Nee is ook een antwoord, maar niet beantwoorden is niet netjes. Hieruit blijkt, vinden wij, dat er vanuit de gemeente geen enkele betrokkenheid is bij de burgers.”Vermolen voegt toe: “Het is ons niet in een gesprek verteld want communiceren is niet het sterkste onderdeel van de gemeente, maar wij hebben begrepen dat de gemeente Amsterdam hier niet aan wil omdat daar veel meer van dit soort problemen zijn en nog komen.”‘Funderingsschade bij woningen gaat in de toekomst volgens de voorspellingen van het KCAF veel vaker voorkomen’Financiële Monitor 2021Die gedachte wordt bevestigd door een passage in de Financiële Monitor 2021 (een overzicht van financiële mee- en tegenvallers) die vlak voor de vakantie door het college van B en W is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarin staat onder andere: “Funderingsschade bij woningen gaat in de toekomst volgens de voorspellingen van het KCAF veel vaker voorkomen onder andere vanwege de verlaging van de grondwaterstand. Gemeenten hebben geen invloed op de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de funderingen van de woningen. Ook zijn gemeenten juridisch niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen veroorzaakt door funderingsschade. Dit risico ligt volledig bij eigenaren van gebouwen.”PrecedentwerkingEn ook: “Een besluit om als gemeente bij te dragen in de kosten kan leiden tot precedentwerking als er geen bijzondere aanleiding is en dient terughoudend en zorgvuldig toegepast te worden. Voorheen bestond er het fonds stads- en dorpsvernieuwing dat met name bedoeld was voor instandhouding en verbetering van kwetsbare binnenstedelijke gebieden zoals deze.” BijdrageOp basis hiervan zou je verwachten dat de gemeente nul euro zou bijdragen, maar een passage verderop maakt duidelijk dat er desondanks een bijdrage in het vat zit: “Uit de contacten met de vertegenwoordigers van de eigenaren/bewoners werd aangegeven dat een onvoorziene investering van ca. 30.000 euro per woning een aanslag betekent op de financiële situatie van de bewoners en de collectieve noodzaak om ondersteuning vraagt. Op basis daarvan wordt geadviseerd een bijdrage van 3.000 euro per woning te verstrekken.”PerplexDit is een zeer welkome bijdrage in de kosten van het herstel, dat inmiddels wél is afgerond want wachten kon niet langer. Maar gek genoeg hebben de bewoners tot nu toe alleen in WeesperNieuws gelezen dat ze dit bedrag zouden kunnen krijgen. “We waren daarvan totaal niet op de hoogte en stonden echt perplex toen we dit lazen. En nu zouden we natuurlijk graag horen wanneer we dat bedrag kunnen verwachten” zegt Vermolen. We hebben de gemeente eind vorige week om een reactie gevraagd, maar die hebben we nog niet binnen….

Bron: De Scheveninger

error: