Energieneutraal Weesp gaat niet lukken zonder de Weespers

De ambitie van de gemeenteraad om in 2030 energieneutraal te worden vereist onder meer dat de Weespers gaan meewerken. Dat betekent onder andere dat wordt onderzocht of er een financiële prikkel kan komen. “Wij vinden het belangrijk om mee te geven dat het verwezenlijken van deze ambitie vraagt om intensieve samenwerking. Iedereen is hierbij nodig. De inwoners van Weesp, bedrijven en maatschappelijke organisaties.” Met deze klare taal in een recente raadsinformatiebrief (deze passeert vanavond de revue in de gementeraad) is helder dat de gemeente de bevolking nodig heeft om de ambitieuze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn te klaren. Particulieren, organisaties, bedrijven: van iedereen wordt verwacht dat ze een steentje bijdragen. Voor de helderheid: energieneutraal wil zeggen dat de gemeente in totaal net zo veel duurzame energie opwekt als dat er wordt gebruikt. SamenwerkingSamenwerken is een ander devies. En dat is niet nieuw, er wordt nu al volop samengewerkt, onder andere binnen de Regio Gooi en Vechtstreek, maar ook middels de in 2019 opgerichte energiecoöperatie Weesp Eco Energie (WEE) die onder andere een bijdrage levert bij de bewustwording en het organiseren van, zoals dat wordt genoemd ‘lokaal eigenaarschap.’‘Gemeente wil het goede voorbeeld geven’Van iedereen wordt dus stappen verwacht en de gemeente is allicht van plan het goede voorbeeld te geven. Zo wil de gemeente onder andere kijken of het mogelijk is om zonnepanelen te realiseren op de geluidsschermen langs de A1. Ook werkt de gemeente binnen de Regio Gooi en Vechtstreek binnen het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) eraan om eigenaren van grotere bedrijfsgebouwen (groter dan een dakoppervlakte van 280 m²) te stimuleren zonnepanelen te plaatsen. Om ondernemers te ‘ontzorgen’ krijgen zij onafhankelijk en ‘no cure no pay-advies’, begeleiding en ondersteuning in het hele traject. In het kader van de Kansenkaart Bedrijventerrein zijn inmiddels gesprekken gevoerd over hoe duurzaamheid geborgd kan worden op de bedrijventerreinen en vanuit de Omgevingsdienst is een project gestart om bedrijven te stimuleren om energie te besparen. Collectief zonnestroomprojectWeespers van wie het dak niet geschikt is voor zonnepanelen, kunnen zich inmiddels aanmelden voor het collectieve zonnestroomproject van WEE. WEE organiseert ook jaarlijkse twee collectieve inkoopacties voor zonnepanelen voor huiseigenaren. “Een collectieve inkoopactie is bedoeld om het financieel als organisatorisch aantrekkelijk te maken om in te stappen. Er zijn veel aanbieders op de markt wat het lastig maakt voor bewoners om een goede keuze te maken”, laat de gemeente weten. Hier moet nog veel werk worden verzet, want tot nu toe hebben slechts 13 woningeigenaren in Weesp zich ingeschreven voor deze inkoopactie in 2021.Zonnekaart voor de binnenstadOok wordt er gewerkt aan een zonnekaart voor de binnenstad. Op die kaart komen de daken die voldoende zonlicht vangen zodat zonnepanelen mogelijk zijn. “Met deze kaart krijgen bewoners een beter beeld wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te realiseren op monumenten en binnen het aangewezen beschermde stadsgezicht. Deze zonnekaart draagt bij aan het stimuleren van de lokale opwekking ook in het aangewezen beschermde stadsgezicht”, aldus de gemeente.Financiële prikkelDe gemeente wil veel bereiken en heeft daarbij de bevolking nodig. En hard ook, want een deel van de kosten moet worden opgehoest door de burgers. “Denk bijvoorbeeld aan het isoleren en ventileren van de woning, de aankoop van zonnepanelen en duurzaam verwarmen van de woning”, noemt het college van B en W twee voorbeelden. Dat gaat niet zomaar en daarom wil de gemeente Weespers financieel stimuleren om te verduurzamen. Momenteel wordt onderzocht op welke manier de Weespers het beste ondersteund kan worden. “Dit kan bijvoorbeeld door vouchers beschikbaar te stellen die Weespers kunnen inwisselen na uitvoering van maatregelen ten behoeve van energiebesparing en/ of energieopwekking. Dit kunnen kleine maatregelen zijn (denk aan tochtstrips en radiatorfolie) als grote maatregelen (isolatie van dak of muur). Ook zouden we bewoners kunnen ondersteunen bij de installatie van kleine verduurzamingsmaatregelen in de woning. Op deze manier willen we een financiële prikkel bieden aan de bewoners om zelf vroegtijdig maatregelen door te voeren die bijdragen aan de energietransitie en zo de energietransitie aanzienlijk te versnellen. We zullen hierin ook vormen zoeken om nadrukkelijk Weespers met een kleine beurs te betrekken.”BewustwordingVan een andere orde is dat veel Weespers een handje geholpen kunnen worden om wegwijs te worden in de vele mogelijkheden. WEE zet daarom in op bewustwording over de noodzaak van en mogelijkheden binnen de energietransitie door middel van nieuwsbrieven, inloopspreekuren en thema-avonden. Storm loopt het hierbij trouwens niet, want bij een recent webinar over zonnepanelen schoven vijf deelnemers aan.PrestatieafsprakenOok zijn met welzijnsorganisatie Versa Welzijn prestatieafspraken gemaakt om de energietransitie “integraal onderdeel te maken van sociaal werk om te werken aan een sociaal rechtvaardige energietransitie.” Met andere woorden: als een vertegenwoordiger van Versa bij iemand langskomt, dan wordt meteen het ‘energieplaatje; meegenomen. In de Waarschapsstraat en de flats aan de Keulsevaartstraat zijn al verschillende van deze gesprekken gevoerd.EnergiecoachesEr zijn ook energiecoaches actief. Het idee hierachter is dat veel mensen best iets willen doen aan energiebesparing, maar dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. WEE werft Weespers om hen op te leiden tot energiecoach. Veel geld is hier niet voor, want energiecoach is overigens vrijwilligerswerk.Er zit een nieuw fenomeen in de pijplijn: de FIXBrigadeEn er zit een nieuw fenomeen in de pijplijn: de FIXBrigade. Het idee hierachter is om met name minima te ondersteunen bij het nemen van kleine maatregelen (denk aan dichten van naden en kieren en het plaatsen van radiatorfolie) om hun woning te isoleren. In Amsterdam-Oost is de FIXBrigade al een aantal jaar actief en er wordt gekeken of Weesp hierbij kan aansluiten.BewustwordingHelder is in elk geval dat er nog bergen werk moeten worden verzet en ook dat de burgerij nog niet bepaald warm loopt voor alle acties. Er moet ene tandje worden bijgeschakeld en daarom wordt een bewustwordingscampagne opgezet. “Het doel van de campagne is om Weespers (meer) bewust te maken van de nut en noodzaak van de energietransitie en de hieruit voortvloeiende concrete opgave voor Weesp. In de campagne wordt de dialoog aangegaan met Weespers, in het bijzonder met jongeren in Weesp over hun ideeën en hun rol in de energietransitie.Wat dit allemaal tot nu heeft opgeleverd en verder moet opleveren? Dat gaat het college van B en W op 6 oktober aan de gemeenteraad vertellen tijdens een zogenoemde technische sessie…

Bron: De Scheveninger

error: