Gemeente in gesprek met klankbordgroep: ‘We moeten het met elkaar doen’

Het was de afgelopen week de Week van de Toegankelijkheid, waar aandacht wordt gevraagd voor onder andere toegankelijke winkels, horeca, sportaccommodaties, natuurgebieden, maar ook websites. Gedurende de week ging wethouder Astrid Heijstee, verantwoordelijk voor de portefeuille Inclusief beleid, in gesprek met sportverenigingen, werd de HogeNood app gepromoot en werd er naar aanleiding van een artikel in het WeesperNieuws een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente en Weespers met een beperking.Scheve stoepen en drempelsOm volledig toegankelijk te zijn, heeft Weesp nog een inhaalslag te maken. Weesp is daarin echter geen uitzondering. Uit een landelijk rapport bleek dat in het hele land mensen met een lichamelijke beperking vrijwel dagelijks tegen allerlei belemmeringen aanlopen. In Weesp variëren die dagelijkse belemmeringen enorm: van scheve stoeptegels (waardoor mensen uit hun rolstoel gelanceerd worden), drempels voor de ingang van winkels of juist een goedbedoelde drempelplaat die te schuin is, tot obstakels op blindengeleidestroken. Al deze obstakels kwamen tijdens de bijeenkomst op vorige week donderdag naar voren. Twee leden van de klankbordgroep voor toegankelijkheid kwamen naar het stadhuis om in gesprek te gaan met wethouder Astrid Heijstee, de gebiedsbeheerder van Weesp en een medewerker van de gemeente die verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud. Dat toegankelijkheid geen makkelijke kwestie is, kwam meermaals naar voren. Zoals een van de leden van de klankbordgroep aangaf, had zij slechts één oplossing waardoor alle dagelijkse obstakels zouden verdwijnen: een volledig geveerde rolstoel die kan traplopen. Totdat die rolstoel uitgevonden en op de markt gebracht wordt, zal er echter in samenspraak met de gemeente bekeken moeten worden wat wél mogelijk is.MeldingenTijdens de bijeenkomst werden voorbeelden van die dagelijkse obstakels besproken. Sommigen van die barrières konden meteen opgelost worden, zoals een te steile stoep aan de Waarschapsstraat en de grastegels op de stoep bij de Gemeenschapspolderweg waarin een rolstoel vast kan komen te zitten.Andere meldingen bleken echter minder makkelijk op te lossen. Zo staan er op het Kanaalpad vanaf de Amstellandlaan en Rijnkade twee hekken om te voorkomen dat fietsers (te snel) de weg oprijden. De hekken verder uit elkaar halen is mogelijk, maar dat brengt wel risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid, aldus de gemeente. “Het gevolg is dat een fietser met hoge snelheid de weg op kan.”Lantaarnpalen en bomen zorgen voor de nodige barrières, maar kunnen niet altijd verplaatst worden. Zo staan er op de Jan Tooropstraat een lantaarnpaal op het midden van de stoep. Soms wordt daar een reclamebord omheen gezet, waardoor het al smalle pad nog lastiger begaanbaar is. De lantaarnpaal verplaatsen blijkt echter niet mogelijk, aldus de afdeling Openbare Verlichting. “De genoemde lichtmast staat al sedert jaren op deze locatie. Het wijzigen is in verband met ondergrondse infra in het trottoir niet mogelijk.” Mensen die er niet langs kunnen, kunnen het beste oversteken naar de andere zijde van de straat, laten zij weten.BudgetDaarnaast spelen ook de kosten een rol. Zo geven de leden van de klankbordgroep aan dat zij de oude binnenstad van Weesp het liefste vermijden vanwege het slechte wegdek. Ook bij een korte wandeling met wethouder en gemeente blijkt hoe schots en scheef het wegdek op de Nieuwstraat en Slijkstraat is. Maar om dat te verbeteren, moet de hele straat open. En dat budget is er niet, vertelt de wethouder. Dat bij de bijeenkomst uitgelegd werd waarom sommige meldingen niet makkelijk opgelost kunnen worden, vonden de leden van de klankbordgroep prettig. “We begrijpen dat alles niet in één keer opgelost kan worden en dat Weesp een oude stad is,” zegt één van hen. “Soms moet je ook gewoon een andere route nemen. We moeten het met elkaar doen. Het is niet anders. Als een obstakel niet aangepast kan worden, dan loop ik wel even over de weg.”Daarbij komt ook nog kijken dat de ene aanpassing niet per se een verbetering van toegankelijkheid voor iemand anders betekent, vertellen de leden. Zo kan een drempelplaat bij de ingang van een winkel de toegankelijkheid voor iemand in een rolstoel verbeteren, maar kan dit juist weer een obstakel zijn voor iemand die kunstgewrichten heeft. Inclusieve agendaOm structureel te zorgen voor de verbetering van toegankelijkheid, is de Lokale Inclusie Agenda in het leven geroepen. Elke gemeente moet zo’n agenda maken, waarin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. In Weesp werd in 2018 gestart met het opstellen van die Inclusieve Agenda, een jaar geleden was het plan ook daadwerkelijk klaar. Bij startnotie van de Inclusieve Agenda is het VN-verdrag voor een toegankelijke samenleving als uitgangspunt genomen, maar bij het opstellen van de daadwerkelijke inclusieve agenda heeft de gemeente breder gekeken dan dit verdrag. “Daarmee is de agenda een stuk geworden voor inwoners en nieuwkomers met verschillende culturele, religieuze, sociaaleconomische achtergronden, seksuele geaardheid, fysieke of geestelijke beperking,” schrijven ze in de Inclusieve Agenda 2020/2021. “Niet voor iedereen is het eenvoudig om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door een lichamelijke handicap of psychische klachten, zichtbare of onzichtbare beperkingen of kennis- en informatieachterstand. Als gemeente zetten wij ons in voor alle inwoners, zodat iedereen kan meedoen, ongeacht zijn, haar of hun achtergrond en (on)mogelijkheden en iedereen zichzelf kan zijn. We vinden dat we als gemeente hierin ook een voorbeeldfunctie hebben.”Als onderdeel van die voorbeeldfunctie staat dan ook in de agenda dat naast het vergroten van de toegankelijkheid – van voorzieningen tot openbare ruimte -, de gemeente ook het gesprek over samenleven in de stad wil stimuleren met en tussen inwoners en zetten zij zich in om inwoners, partners en ambtenaren meer bewust te maken van de inclusieve samenleving. UitvoeringWat is er inmiddels volgens aan de Inclusieve Agenda gedaan? In het plan voor 2020 en 2021 is ook een voortgangsrapport bijgesloten voor 2019. Uitgevoerde acties variëren van het weghalen van het rooster bij de bibliotheek omdat hulphonden daar niet overheen durfden, het aanleggen van extra gehandicaptenparkeerplaatsen tot het toegankelijker maken van de gemeentewebsite.Vorig jaar zijn er een reeks stoepen die niet goed te betreden zijn verlaagd en eind vorig jaar zijn alle banken in Weesp geïnspecteerd. Ruim honderd banken zijn vervangen en er zijn banken gerepareerd waar nodig, laat de gemeente weten. Momenteel moeten er nog dertig banken vervangen worden, dat zou voor het einde van het jaar moeten gebeuren.Morgen het tweede deel van dit artikel, met een interview met wethouders Astrid Heijstee en Carin Ogier, waar zij verder ingaan op toegankelijkheid en inclusiviteit in Weesp…

Bron: De Scheveninger

error: