Grote uitdagingen door groeiend aantal schoolkinderen

Omdat er zo veel nieuws in staat dat de burgers raakt, spitten we deze dagen de begroting van de gemeente voor 2022 eens goed door. In deel 2 aandacht voor economie, onderwijs en openbaar, sport en kunst en cultuur.Meerdere Weespers vragen zich af wat dat nou voor zin heeft, een begroting vaststellen als je nog maar drie maanden op eigen benen staat. Maar de begroting is niet vastgesteld om de heren politici aan de gang te houden, maar bij de Voorjaarsnota 2022 van de gemeente Amsterdam wordt de Begroting 2022 van Weesp ingevoegd. Dat wil zeggen dat alles wat in de begroting vastligt en waar geld voor is uitgetrokken, wordt uitgevoerd.EconomieGoed de economie dan maar. Daar gaat het vooralsnog goed mee. Het Centraal Planbureau gaat uit van een economische groei met 3 procent volgend jaar en daar profiteren vooral de bedrijven op de bedrijventerreinen van, zo valt te lezen in de begroting. Maar, zo lezen we tevens, “ook in de Weesper binnenstad en in de toeristisch recreatieve sector zal de aantrekkende economie merkbaar zijn.”‘Sommige branches, zoals de modewinkels en andere non-foodwinkels, hebben aanhoudend last van de aantrekkingskracht van webwinkels’Gaat het dan iedereen voor de wind? Nee. “Sommige branches, zoals de modewinkels en andere non-foodwinkels, hebben aanhoudend last van de aantrekkingskracht van webwinkels. Internationaal klimaatonderzoek maakt duidelijk dat de economie op korte termijn verder moet verduurzamen”, staat in de begroting. Er komt daarom een centrummanager en er is een binnenstadplan, ondernemers en bewoners mogen meepraten, maar wat met verduurzaming wordt bedoeld is verder niet duidelijk. Dat geldt eveneens voor het Actieplan Toerisme, dat “is geborgd in stedelijke programma’s en plannen” en waarvan de voortgang jaarlijks wordt gemonitord.Wel concreet is dat er volgend jaar geld vrij is in het kader van de subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan. Het geld die hiervoor beschikbaar was, is nog niet op en er komt nog wat geld bij, waardoor ondernemers aan de Nijverheidslaan een worst(je) wordt voorgehouden.Ook tastbaar is dat ondernemers in de binnenstad volgend jaar af zijn van de reclamebelasting, maar daar komt wel een andere belasting of heffing voor terug. “In overleg met de ondernemers in de binnenstad werken we een alternatief voor het ondernemersfonds uit. De aanleiding is dat Weesp vanaf de bestuurlijke fusie onder de Amsterdamse belastingverordening valt. Daardoor kan het fonds vanaf de belastingharmonisatie in 2023 niet meer door de reclamebelasting worden gevoed.”Dit wil Weesp bereiken bij economieVersterking van de economische kracht en het toeristisch product van Weesp en benutting van de kansen die een goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven en met de regio ons biedtOnderwijsDe leerlingenprognoses vertonen in Weesp een groeiende lijn, in elk geval tot 2028 en daarom is er dringend behoefte aan tijdelijke huisvesting. Waar deze komt, is nog niet helder. Daarnaast zal ook de behoefte aan buitenschoolse opvang stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de uitbreiding van de brede school Weespersluis naar voren wordt gehaald. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat onder andere vanwege geluidsoverlast door de bouw een aantal lokalen niet beschikbaar is. De leerlingen die dit treft, kunnen terecht aan de Jozefschool en het gebouw Papelaan 99. De capaciteit is hier echter beperkt, waardoor het proces een precaire aangelegenheid wordt. Spitsroeden lopen, wordt dat genoemd.Wat betreft de buitenschoolse opvang: voormalig wethouder Heijstee heeft meerdere malen verklaard dat de gemeente hier geen partij in is, maar dat de markt zijn werk moet doen. Wel komt er een loods kinderopvang.Dit wil Weesp bereiken binnen onderwijsWe willen bereiken dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige inwoners naar hun volledige potentieel.Sport“Wij investeren ook in 2022 in een aantrekkelijk en toegankelijk sportaanbod voor Weespers. Waar wij zien dat bepaalde groepen nog onvoldoende bewegen, stimuleren wij dat.” Dit is de inleiding van het hoofdstuk over sport. Dit leidt er onder andere toe dat de buurtsportcoaches worden gekoesterd volgend jaar. En om de boel bij de verenigingen aan de gang te houden, worden er workshops en trainingen georganiseerd, zodat de vrijwilligers niet in de kou staan. Veel tastbaarder dan dit wordt het niet.Dit wil Weesp bereiken bij sportAlle Weespers moeten kunnen genieten van sport en bewegen. Weesp heeft een toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en sportaccommodaties. Dit draagt bij aan de kwaliteit van wijken en buurten. Ook kent Weesp een rijk en divers palet aan vitale en maatschappelijk actieve sportaanbieders. Zij maken sporten en bewegen toegankelijk voor iedereen.Kunst en cultuurAan kunst en cultuur wordt in de begroting grote waarde gehecht. Dit betekent dat de gemeente zich binnen dit gebied de rollen aanmeet van investeerder, regisseur en verbinder. Dit betekent vooral dat Weesp gebruik kan gaan maken van allerlei culturele injecties van de gemeente Amsterdam. De tijd zal leren wat dit gaat opleveren.Verder wil Weesp dat leerlingen van de basisscholen meer kunnen genieten van cultuuronderwijs. De gemeente Weesp heeft hier altijd 11 euro per leerling voor uitgetrokken, mar dit bedrag wordt volgend jaar verdubbeld.Dit wil Weesp bereiken bij kunst en cultuurDe gemeente wil bevorderen dat er voor alle inwoners en bezoekers van Weesp voldoende aanbod is op het gebied van kunst, geschiedenis, cultuur en culturele vorming. Daartoe blijven wij actief met de sector in contact en zal een open houding naar alle cultuur-aanbieders vooropstaan…

Bron: De Scheveninger

error: