Haast maken met fietstunnel Weespersluis-Leopoldhof

De gemeenteraad wil dat haast wordt gemaakt met een fietstunnel tussen de Leopoldhof en Weespersluis. Ook is de bedoeling dat in de Bouwhuijstunnel de fietsstromen van elkaar worden gescheiden.Vorige week boog de gemeenteraad zich over het Mobiliteitsplan 2021-2046, waarvan alle ideeën en plannen ook zijn opgenomen in de alomvattende Omgevingsvisie Weesp 2050 waar vorige week donderdag een klap op is gegeven.Bij de beraadslaging werden twee amendementen ingediend, waarvan één door Bert Keesman (PvdA) de zo innig gewenste fietstunnel tussen oud en nieuw Weesp betrof. Inderdaad, innig gewenst, want de gebrekkige infrastructuur voor langzaam verkeer tussen Weespersluis en het centrum is niet alleen de raadsleden, maar ook veel inwoners een doorn in het oog. BouwhuijstunnelOm die reden heeft de raad al meerdere malen aangedrongen op een tweede verbinding onder het spoor door die er zo snel mogelijk moet komen. Dat werd donderdag nog maar een keer herhaald. Nieuw is echter dat er nu ook een concreet traject voor de tunnel is genoemd: tussen de rotonde bij het tankstation op de Leeuwenveldseweg en de Leopoldhof. Dat amendement werd zonder enig dralen door het college van B en W overgenomen.Nog niet opgelostHiermee is het probleem nog lang niet opgelost, want voordat zo’n tunnel er is moet er nog heel wat water door de Vecht stromen. Een uitdaging zijn bijvoorbeeld de kosten, die op ruim 4,5 miljoen euro worden ingeschat. De gemeente Amsterdam waar Weesp vanaf 24 maart volgend jaar onder valt, moet daarnaar op zoek.Tot die tijd is en blijft de gevaarlijke en donkere Bouhuijstunnel de enige verbinding tussen Weespersluis en oud-Weesp. Er is er nog één, aan het eind van de Leeuwenveldeweg bij de Hogeweyselaan, maar die is voor veel inwoners van Weespersluis te veel omrijden.In april dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat in de tunnel maatregelen moeten worden genomen om met name het fietsverkeer veiliger te maken. Onder andere een verkeerslicht op de Stationsweg zodat fietsers veilig kunnen oversteken, maakt daar deel vanuit.Fietsverkeer gescheidenDezelfde gemeenteraad nam toen ook het besluit om het fietsverkeer niet op de complete rotonde te scheiden; een besluit dat door verkeerskenners binnen de gemeente Amsterdam met lede ogen is aanschouwd. Het gaat hier namelijk regelmatig bijna en echt mis. Onlangs nog sprak een Weesper wiens dochter in de tunnel was aangereden de raad aan op dit besluit, maar dat heeft niet geleid tot een ander inzicht. Fietsers kunnen elkaar passeren en ook inhalen, maar daarvoor zijn de fietspaden eigenlijk niet geschikt. Om die reden stelde het CDA voor om niet alleen voetgangers van fietsers, maar ook de fietsstromen onderling van elkaar te scheiden. Dat amendement is overgenomen.‘Rijbaan voor gemotoriseerd kan smaller worden gemaakt’Het Mobiliteitsplan zelf was appeltje-eitje voor de raad. Een van de belangrijkste uitgangspunt is dat fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen om veilig aan het verkeer deel te nemen en de auto waar mogelijk aan banden wordt gelegd. Dat laatste gebeurt onder andere door groot deel van de huidige hoofdstructuur af te waarderen van 50 km/uur naar 30 km/uur. Hierdoor wordt het mogelijk om de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer smaller te maken en meer ruimte te maken voor fietspaden. Straten waar dit de bedoeling is is de route Herensingel – Nijhoffstraat – Jan Tooropstraat – Herensingel – Plataanlaan – Casparuslaan – Prinses Irenelaan – C.J. van Houtenlaan. Door de rijbaan te versmallen en door van de fietsstroken normale afgescheiden fietspaden te maken, is het mogelijk “om de fietser een veilige, eigen plek te geven”, zo staat in het Mobiliteitsplan.Lees ookMobiliteitsplan: ruim baan voor de fiets en auto aan bande…

Bron: De Scheveninger

error: