Hart voor Den Haag motie van wantrouwen tegen wethouder

Hart voor Den Haag, de grootste partij van de hofstad, dient een motie van wantrouwen in tegen GroenLinks wethouder Liesbeth van Tongeren. Aanleiding is de betaalde bijbaan die ze bij Energie Beheer Nederland (EBN) wil aannemen. Vrijwel de voltallige politieke oppositie spreekt er schande van.

De Haagse partijen vinden dat haar bijbaan bij een staatsbedrijf dat aan gaswinning doet, niet te rijmen valt met haar boodschap als lokaal wethouder om als stad juist versneld van het gas af te gaan. Ook vrezen ze voor  belangenverstrengeling. “Voor Hart voor Den Haag is het onacceptabel dat de wethouder Duurzaamheid, een dikbetaalde bijbaan neemt bij een energiebedrijf. Het wekt namelijk niet alleen de schijn van belangenverstrengeling, het ís belangenverstrengeling”, zei raadslid Ralf Sluijs in het commissiedebat waarin hij ook zijn verbazing over de houding van de rest van het college niet onder stoelen of banken stak. “Onbegrijpelijk dat er in het college geen alarmbellen afgegaan zijn toen dit plan voorlag. Zo kunnen we raadsconferenties houden en integriteits-richtlijnen schrijven tot we een ons wegen, maar als daar dan niks mee gebeurt dan heeft het bar weinig zin”, aldus Sluijs die ook wees op de onzichtbaarheid van de wethouder in de stad.

Motie van wantrouwen
Voor Hart voor Den Haag is de functie van wethouder Duurzaamheid onverenigbaar met de functie van commissaris bij Energie Beheer Nederland. “Nu Van Tongeren, na een stortvloed aan kritiek vanuit de raad en de stad, toch vasthoudt aan haar nevenfunctie is het wat ons betreft einde wethouderschap. Wij zullen bij de raadsvergadering van 1 juli dan ook een motie van wantrouwen indienen. Een wethouder van de derde stad van Nederland die een dikbetaalde bijbaan bij een gasbedrijf neemt, heeft in onze stad helemaal niks te zoeken”, besluit het raadslid.

Hart voor Den Haag dient de motie van wantrouwen in bij de eerstvolgende raadsvergadering, op 1 juli aanstaande, en rekent op brede steun van de overige oppositiepartijen. 

Bron: Dagblad 070

error: