Het Sluis- en Bruggenfeest van 1816

Christian Zierleyn spit graag oude kranten door om te zien wat er allemaal in Weesp is gebeurd. Eens per maand deelt hij zijn opvallendste vondsten met de lezers van WeesperNieuws Extra. Dit keer duikt hij in de geschiedenis van het Sluis- en Bruggenfeest.Augustus is traditioneel de maand van het Sluis- en Bruggenfeest! Helaas dit jaar wederom niet. Het Sluis- en Bruggenfeest ontstond na de renovatie van de sluis in 1978. Na zoveel gedoe in het centrum van Weesp was het tijd voor een feest. Maar het eerste Sluis- en Bruggenfeest vond niet plaats in augustus, maar in december, 6 december 1816 om precies te zijn. Dat was het feest om te vieren dat de bouw van de nieuwe sluis van start kon gaan. Ik ben in het krantenarchief gedoken om te zien wat ik daarover kon vinden.Het verhaal begint in de tijd van de Franse overheersing. Het eerste bericht is een aanbesteding van 27 januari 1813 in het Staatkundig Dagblad.De burgemeester is onze maire en de aanbesteding is voor de sluis, de vervanging van de Vechtbrug en nog drie bruggen in de stad. Maar kennelijk liep die aanbesteding niet zo vlot, want op 11 november van 1813 staat er, wederom in het Staatkundig Dagblad een aanbesteding, deze keer alleen voor de sluis en het vervangen van delen van de brug over de Vecht, die ze de Langebrug noemen.Wat ongetwijfeld meespeelde is dat het een roerige tijd was. Drie weken eerder had Napoleon de Volkerenslag bij Leipzig verloren. Dat was de aanzet voor de bevrijding van Nederland. Eind november werd Amsterdam bevrijd door Russische Kozakken. Weesp kreeg het nog zwaar een week later, zoals we kunnen lezen in een bericht van 13 december 1813 in de Leeuwarder Courant.Die Kolonel von Pfaffenrath kwam ik tegen in een Wikipedia artikel over de Hollandse Brigade, een eenheid van het leger van het Koninkrijk Holland, die aan Franse zijde vocht in de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1808 tot 1810. In 1813 vocht hij nog steeds aan Franse zijde. Wat volgde was het Beleg van Naarden. In de Oprechte Haarlemse Courant van 14 december staat een stuk over het beleg van Naarden waarin ook Weesp nog even wordt genoemd.Dat beleg duurde nog tot mei 1814 en het verbaast dan ook niet dat we pas op 2 augustus in de Nederlandse Staatscourant opnieuw een aanbesteding vinden, deze keer alleen voor de sluis.En het is nu niet meer maire J. Schimmel, maar we hebben weer een burgemeester, Barend Peelen. Hierna kan het werk beginnen. In de Nederlandse Staatscourant van 2 mei 1815 vond ik een aanbesteding voor zogenaamde plempdammen.Het wordt plempdam kende ik nog niet. Zoeken in Google levert 8 hits op naar Google Books en oude kranten. Plempen betekent iets in een vloeistof storten, of dempen en in het Woordenboek der Nerderlandsche Taal kwam ik nog wel het woord Plempdijk tegen, een dijk die door plemping wordt gemaakt, die in het water is opgeworpen of aangeplempt. Ik neem aan dat die twee plempdammen werden aangelegd om vervolgens het water weg te pompen zodat ze de sluis konden gaan verbouwen. Het werk begon een maand later, want in de Nederlandse Staatscourant van 10 juni 1815 lezen we vervolgens dat de doorvaart door de sluis tot nader advertentie zal worden gesloten op 13 juni.Hierna blijft het ruim een jaar stil. Totdat we in de Rotterdamse Courant van 12 december 1816 lezen over een geweldig feest. Dit artikel is echt geweldig om te lezen. Dit zijn de pareltjes waar ik blij van word. Ik zie het allemaal helemaal voor me. Leest u maar even mee over die mooie 6 december 1816!De taal vind ik ook geweldig. Neem die laatste zin. Alles was enkel genoegen; terwijl het aandenken aan dezen dag, bij alle inwoners dezer stad, altijd stof van dankbare blijdschap zal opleveren. Ook sta ik, als oud politicus, te kijken van het enorme enthousiasme van de menigte. “Na deze verrichtingen, vervolgde de President-Burgemeester zijne rede, welke door een ontelbare menigte met vreugdegejuich beantwoord werd.” Dat waren nog eens tijden in Weesp!De plaquette die de burgemeesters op 6 december 1816 installeerden is nog steeds te bewonderen bij de sluis. Hij is wat verweerd en je moet wat moeite doen om de tekst te kunnen lezen (hint aan de gemeente Weesp, het is wellicht een goed idee om de plaquette weer eens schoon te maken), maar we kunnen ons nu voorstellen hoe het er op die plek 215 jaar geleden aan toe is gegaan. De plempdam in de Vecht, de met groen versierde trap, de rede van de burgemeester en het oorverdovend gejuich van de ontelbare menigte. Denkt u daar maar eens aan als u de volgende keer langs de sluis loopt.Was de nieuwe sluis een groot succes? Nou, er was nog wel eens punt van aandacht. In de Nederlandse Staatscourant van 13 augustus 1817 vond ik een zeer korte, maar kritische opmerking, bedoeld voor de gemeente Amsterdam.Tot zover het Sluis- en bruggenfeest van 1816. Ik heb tenslotte nog een uitsmijter over het moderne Sluis- en Bruggenfeest. Ik vond een mooi artikel in de Telegraaf van 27 augustus 1981 dat een goed beeld schets van het hoogstaande entertainment in de begindagen van het Sluis- en Bruggenfeest.Eerder in Oud Nieuws:De komst van de Oosterspoorwe…

Bron: De Scheveninger

error: