Inschrijving nieuwe leden studentencorps opgeschort na ophef

De inschrijving voor aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps is tot nader order opgeschort vanwege ophef over vrouwonvriendelijke speeches tijdens het lustrumdiner. Dat schrijft Heleen Vos, voorzitter van A.S.C./A.V.S.V. De procedure hiervoor zou woensdag beginnen.

“De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen”, aldus de voorzitter.

Ze meldt verder dat mannelijke studenten die zich vrouwonvriendelijk hebben uitgelaten tijdens het lustrumdiner afgelopen zondag hun functie binnen de studentenvereniging hebben opgezegd. De vier sprekers hebben hun excuses aangeboden en zullen die ook nog persoonlijk aanbieden aan leden tijdens een bijeenkomst op de sociëteit, schrijft Vos. Drie van de vier hadden een functie bij de vereniging. Twee waren er lid van de commissie die zich bezighoudt met de kennismakingstijd, de derde zat in het dagelijks bestuur van het corps.

Sancties

Tijdens het diner zou naar vrouwen zijn verwezen als “sperma-emmers” en zij zouden “niks en niks meer zijn dan een hoer”. Mannen zouden “de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. De studentenvereniging kondigde maandag al een onderzoek aan naar deze uitlatingen.

“Hun terugtreden doet mij verdriet, maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden”, aldus Vos over de teruggetreden studenten. “Het feit dat één van de sprekers een mede-Senaatslid is, is des te pijnlijker. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond, terwijl van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag. Zij zijn directe vertegenwoordigers van de cultuuromslag die het afgelopen collegejaar onder hun leiding is geïnitieerd. Het omgekeerde is echter gebeurd.”

Het bestuur heeft het tuchtorgaan van de vereniging gevraagd onderzoek te doen naar de leden en hun uitspraken. “Dit kan leiden tot sancties inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap”, aldus Vos. Een eigen onderzoek door de Senaat loopt ook, zegt de voorzitter. “Ook zullen wij juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan.”

 

Bron: Dagblad 070

error: