Op veel plekken wordt te snel gereden

Onder de Weespers zit veel venijn ten aanzien van veel te snel rijdend verkeer. Dit blijkt uit een aantal zienswijzen die zijn ingediend op het Mobiliteitsplan 2021-2046. Vooral de Flevolaan wordt als probleem ervaren, onder andere vanwege illegale straatraces. Morgenavond wordt het Mobiliteitsplan 2021-2046 tijdens een extra SOV-vergadering behandeld en het is dan altijd maar afwachten of de politieke partijen nog met wijzigingen komen. Hoe dan ook zullen dat dan hoogstwaarschijnlijk kleine ingrepen zijn, want een aantal zaken ligt wel vast. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de auto wordt teruggedrongen ten faveure van fietsers en voetgangers (grote delen van Weesp worden ingericht ingericht als 30 km/uur-zone).ZienswijzenHet Mobiliteitsplan is onder andere samengesteld aan de hand van zienswijzen die door bewoners zijn ingediend en uit de beantwoording blijkt dat, zoals was te verwachten, een aantal daarvan wel en een aantal niet wordt gehonoreerd.Laten we beginnen bij de vragen en kritiek die het college van B en W zich heeft aangetrokken, te beginnen bij de Rijnkade. Een Weesper (de zienswijzen zijn geanonimiseerd) maakt zich zorgen over de situatie voor de fietsers hier. Naar zijn mening wordt het fietspad op de Kanaaldijk amper gebruikt omdat fietsers de route langs de bedrijfspanden (dit is geen fietspad) makkelijker en sneller vinden. Een nieuw fietspad langs de Rijnkade heeft op basis van dit verzoek een hogere prioriteit gekregen. “Dit is gedaan omdat de verbeterde veiligheid op de Rijnkade meerdere belangen dient”, laat het college weten.De Basisweg in Weesp krijgt een fietspad.‘Er komt een fietspad op de Basisweg’HoofdfietsroutesEen andere keus is dat er langs de Basisweg een fietspad komt. De Basisweg maakt deel uit van de hoofdfietsroutes in Weesp, maar een fietspad schittert gek genoeg door afwezigheid. Dat gaat veranderen. UtrechtsewegTevens zijn er de nodige zienswijzen – maar noem ze in dit geval rustig klachten – over veel te hard rijdende auto’s en quads op onder andere de Hogeweijselaan in de avonduren. Er wordt zelfs gesproken over wedstrijden. Dat zorgt voor overlast en dat leidt ertoe dat onderzocht wordt wat hier tegen gedaan kan worden. En verder is in diverse zienswijzen de wens geuit om de Utrechtseweg in te richten als fietsstraat en ook daar wordt een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan.Lage KlompwegNiet gehonoreerd is een verzoek om maatregelen te treffen om de snelheid van auto’s aan banden te leggen op de Lage Klompweg. Deze weg is onlangs een 30 km/uur-weg geworden en dat is afdoende, ment het college, die zich gesteund weet door een onderzoek waaruit zou blijken dat hier amper te snel wordt gereden.Flevolaan/AmstellandlaanEr zijn verschillende zienswijzen van bewoners van de twee complexen op de hoek Flevolaan/Amstellandlaan. Blijkbaar wordt hier veel overlast ervaren. De bewoners menen in het algemeen dat de gemeente door toe te staan dat hier kantoren zijn omgebouwd naar woningen als verlegde hiervan de verantwoordelijkheid moet nemen door het verkeer aan te passen. Er wordt onder andere voorgesteld om het vrachtverkeer via een nieuwe route over de Gemeentewerf om te leiden. Dit punt wordt het scharnierpunt genoemd. De gemeente vindt aanpassing geen prioriteit (deze wordt ook niet genoemd in het Mobiliteitsplan), maar als de gelegenheid zich een keer voordoet dan kan ernaar worden gekeken. Illegale straatraces op de FlevolaanVolgens de bewoners worden ook “met regelmaat illegale straatraces gehouden op de Flevolaan. Hiervan is al meerdere keren melding gemaakt bij de politie. Verder is er sprake van een toenemende hoeveelheid aan geluidsoverlast en verontreiniging aan het woongebied van de hoek Amstellandlaan/Flevolaan door automobilisten die de lange wegen zien als een kans om zo hard mogelijk te rijden”, zo laten ze weten.De Flevolaan zelf zal echter niet worden aangepast. Eén reden is dat het allemaal wel meevalt volgens het college. “Uit gegevens in Viastat blijkt dat het overgrote deel van het verkeer zich houdt aan de toegestane snelheid van 50 km/u.” Bovendien zijn drempels onwenselijk vanwege de route voor het zware vrachtverkeer en de trillingen die dit veroorzaakt zijn drempels inderdaad niet wenselijk, maar andere maatregelen zijn mogelijk wel goed in te passen…

Bron: De Scheveninger

error: