Over de woonlasten is nu nog niets te zeggen

Er is op dit moment nog geen reden om je zorgen te maken over stijgende woonlasten volgend jaar. Pas in december wordt duidelijk wat Amsterdammers en dus huidige Weespers vanaf 1 april moeten betalen en er op voor- of achteruit gaan. Burgemeester Bas Jan van Bochove legt in de podcast uit wat de stad van zaken is.Dat de afvalstoffenheffing voor Weespers volgend jaar zal stijgen is geen nieuws. Onlangs verscheen er raadsstuk van de gemeente Amsterdam waaruit dit zou blijken, maar dit was al veel eerder bekend, in 2019 al. De kosten voor het verfwerken van afval zijn in Amsterdam namelijk simpelweg hoger dan in de Gooi en Vechtstreek en dat leidt tot hogere tarieven.Een eenpersoonshuishouden betaalt in Weesp dit jaar 326 euro en een meerpersoonshuishouden 301 euro. In Amsterdam zijn deze tarieven 326, respectievelijk 435 euro. En aangezien Weesp op 24 maart opgaat in Amsterdam, wordt het Amsterdamse tarief vanaf dat moment ook van toepassing op de inwoners van Weesp. De tarieven voor volgend jaar voor zowel de eerste drie maanden in Weesp als de volgende negen maanden in Amsterdam zijn nog niet bekend.RioolheffingMaar daarmee is de kous niet af, want de woonlasten bestaan uit nog twee componenten: de rioolheffing en de Onroerend Zaakbelasting (OZB). In Weesp betaalt iedere gebruiker van het riool aan rioolheffing dit jaar 213 euro tot 300 m3 afvalwater en voor elke 100 m3 of gedeelte gedeelte daarvan boven 300 m3 wordt het eerste bedrag verhoogd met 85 euro. In Amsterdam bedraagt het tarief 144 euro en dat hoeft alleen te worden betaald door eigenaren van woningen, bedrijfspanden en woonboten. Dit is dus winst voor de Weespers.OZB-belastingEn dan de OZB-belasting, een component die door veel steden wordt gebruikt als melkkoe om gaten in de begroting te dichten. Dat valt in Amsterdam zeer mee, want hier is het OZB-tarief voor eigenaren van woningen voor dit jaar 0,0428% van de WOZ-waarde. In Weesp is deze meer bijna met 0,0877 procent meer dan het dubbele. De beraadslaging in beide gemeenteraden over de begroting moet nog komen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de tarieven in Amsterdam worden opgetrokken naar het huidige niveau van Weesp. Het addertje onder het gras zou de berekening van de WOZ-waarde kunnen zijn, maar dit jaar is de waardering hiervan in Weesp al geharmoniseerd met Amsterdam. Die ophef hebben we al gehad.EindplaatjeVan Bochove heeft alles bij elkaar derhalve geen beeld op het eindplaatje, maar hij verwacht dat er geen lastenverzwaring voor de Weespers komt. “Daarbij moet je wel de kanttekening maken dat dit mogelijk niet voor iedereen geldt” zegt hij. Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de waarde van de woning en wat dat voor gevolgen heeft voor de OZB. “Maar het is geen geheim dat wij voor volgend jaar verwachten 1 miljoen euro minder binnen te halen dan in 2021.” GasprijsNu we het toch over de woonlasten hebben: ook de gasprijs stijgt momenteel en begint de pan uit te rijzen. Bereiken de gemeente Weesp al signalen van inwoners die hierdoor in de problemen komen? Van Bochove: “In algemene zin horen we dat dit problemen oplevert, maar we hebben geen individuele voorbeelden. Ik weet op dit moment namelijk niet of mensen zich bij het sociaal loket hebben gemeld.” Maar ook hier is nog veel niet zeker. Het demissionair kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de stijgende gasprijs te dempen, maar uitkomsten zijn er nog niet.Los daarvan heeft Van Bochove wél het dringende advies aan iedereen die ziet aankomen dat het penibel wordt om de rekeningen te betalen dit direct te melden. “Als mensen zien dat ze in de problemen komen, moeten ze daar zo snel mogelijk werk van maken want hoe eerder we erbij zijn hoe beter we in staat zijn om te kijken hoe we het kunnen oplossen zodat wordt voorkomen dat mensen in de schuldsanering komen.Woensdagavond aanstaande vergadert de gemeenteraad vanaf 19.00 uur over de begroting voor volgend jaar. De beraadslaging vindt plaats in het Vechtstede College omdat hier de anderhalvemeter afstand kan worden bewaard. Er kunnen niet veel mensen bij zijn, maar de beraadslaging is live te volgen op de website van de gemeente. De podcast is hieronder in zijn geheel te beluisteren.Enter Media · November.MP…

Bron: De Scheveninger

error: