Red Team: schrap zetten voor de tweede coronaherfst

Het kabinet moet nu al bedenken hoe het coronabeleid na de zomervakantie moet zijn. Daarvoor pleit Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vrijdag in Nieuwsuur. Hij is lid van het Red Team, een groep deskundigen die ongevraagd zijn licht laat schijnen op het officiële coronabeleid.

Schellekens zegt dat hij momenteel de urgentie mist bij het kabinet. “Ik weet niet wat er op dit moment in de burelen van het ministerie gebeurt. Ik hoor daar nog niks over. Ik hoor de getallen van vandaag, ik hoor de adviezen van het OMT, maar ik heb nog niet gehoord dat het kabinet deze vragen heeft gesteld aan zichzelf, want het kabinet zal daar keuzen in moeten maken.”

Het gaat wat hem betreft over de vragen hoe in het najaar de zorg overeind kan blijven, hoe de scholen veilig open kunnen, hoe de horeca het kan volhouden. “Dat is een maatschappelijk probleem, die vragen moeten we agenderen. Het vaccineren alleen is niet genoeg. Als het kabinet inzet op vaccineren alleen, dan zullen we in de problemen komen. Er moet meer gebeuren”, aldus Schellekens.

Hij suggereert dat het kabinet stevig moet inzetten op het voorkomen van besmettingen, zoals volgens hem de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook adviseert. “Andere landen doen het anders, hebben vaak veel betere resultaten. De WHO adviseert een andere strategie, namelijk veel meer sturen op besmettingen in plaats van ziekenhuisopnamen. Waar wij voor pleiten is: stuur nou op besmettingen, dan hou je de besmettingen laag, je spaart de zorg en je spaart het bedrijfsleven.”

Bron: Dagblad 070

error: