Reizen naar een priklocatie lukt niet. Wat dan?

Deze vakantieperiode staan we elke week stil bij iets wat in Weesp gebeurt of juist niet gebeurt. Deze week aandacht voor de vaccinatiestrategie: wat doe je als je als niet naar een priklocatie kan reizen maar er ondertussen steeds meer locaties in de regio sluiten.Je bent onder de 60, thuiswonend, en het lukt niet om zelf of met hulp naar een vaccinatielocatie te reizen. Toch wil je gevaccineerd worden. Wat doe je dan? Redacteur Isabeau van Halm liep tegen dit probleem aan en zocht het uit. “Er zijn veel mensen die niet compleet immobiel zijn maar waarvoor het reizen naar een priklocatie moeilijk is.”Er zijn inmiddels bijna 11 miljoen mensen in Nederland die volledig gevaccineerd zijn, dat komt neer op meer dan 60 procent van de bevolking. Zelf behoor ik daar niet toe. Tot op heden is het mij namelijk niet gelukt om naar een vaccinatielocatie te reizen.Niet compleet immobielMensen met een beperking of ziekte die verhoogd risico lopen, zijn al eerder in aanmerking gekomen in de vaccinatiestrategie. En mensen met een duidelijke, zichtbare beperking of complete immobiliteit zijn al zo veel mogelijk doorverwezen naar thuisvaccinatie door de huisarts. Door de aard van mijn chronische aandoening lijk ik nu echter tussen wal en schip te vallen. Niet ernstig genoeg om compleet immobiel te zijn, maar wanneer er een opvlamming is – zoals de afgelopen tijd – is het zo heftig dat naar de supermarkt om de hoek gaan onmogelijk is. Laat staan naar een vaccinatielocatie reizen.Ik kan niet de enige zijn die tegen dit probleem aanloopt. Dat denkt ook Ieder(in), een netwerk voor mensen met een chronische aandoening of beperking. Tijdens de coronacrisis hebben zij een meldpunt opgezet voor mensen die tijdens de pandemie tegen problemen aanlopen. Hoewel zij nog geen meldingen binnen hebben gekregen over dit specifieke probleem, verwachten zij wel dat dit bij mensen met een (onzichtbare) chronische ziekte of beperking zou kunnen spelen, laat een woordvoerder weten. “Er zijn veel mensen in een vergelijkbare situatie, die niet compleet immobiel zijn maar waarvoor het reizen naar een vaccinatielocatie moeilijk is.” Enkele voorbeelden daarvan zijn mensen met bepaalde spierziekten, mensen met autisme of mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom.Via de huisartsDus wat doe je als je onder de 60 jaar bent (60-plussers konden terecht bij de huisarts voor een AstraZeneca-vaccin), thuiswonend bent en niet naar een priklocatie kan reizen? De website van de Rijksoverheid verwijst naar de huisarts. GGD Gooi en Vechtstreek bevestigd dat: “Huisartsen hebben medisch kwetsbare personen uit hun patiëntenbestand geselecteerd zodat deze voor een tijdige vaccinatie bij een andere vaccinatie-uitvoerder terecht kunnen. Het gaat hierbij ook om niet-mobiele patiënten geboren na 1960, dus van jonger dan 60 jaar,” vertelt een woordvoerder.“Mensen die hiervoor niet geselecteerd zijn door hun huisarts maar voor wie het niet mogelijk is om naar de vakantielocatie te komen, adviseren wij om hierover contact op te nemen met hun huisarts.”Dood spoorEen telefoontje en een huisartsbezoek later blijkt dat echter een dood spoor te zijn: de suggestie van de dokter is om een prik te halen op een ‘goede dag’. Die heb ik echter al twee maanden niet gehad. Op de vraag of er bepaalde richtlijnen zijn wanneer een aandoening ‘ernstig genoeg’ is of dat het aan de huisarts is om te bepalen wie in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie, laat de GGD weten dat die laatste optie van toepassing is. “Ik denk dat de huisarts hiervan een goede inschatting kan maken op basis van de persoon en zijn diagnose/situatie,” schrijft de woordvoerder.Ieder(in) is sceptisch over het feit dat die beslissing bij huisartsen neergelegd wordt. “Wat er is afgesproken, dat moet gewoon worden nagekomen. Als mensen niet naar een vaccinatielocatie kunnen gaan, dan moeten artsen meewerken om te zorgen dat mensen thuis gevaccineerd kunnen worden. Dat kan óf door de arts zelf, óf door een doorverwijzing naar de GGD door de arts,” vertelt de woordvoerder van de vereniging.“Het is niet alleen aan de arts om dat te beslissen, dat moet in samenspraak met de patiënt gebeuren. Dat is de afspraak. Als mensen met een beperking of chronische ziekte tegen problemen aanlopen in deze situatie, dan kunnen ze dat bij ons melden. Die meldingen geven wij weer door aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”Onzichtbaar ziekDe afgelopen maanden is het wel vaker fout gegaan bij de vaccinatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Hoewel mensen die in een instelling wonen al vrij vroeg aan de beurt waren in de vaccinatiestrategie, was dat niet het geval voor mensen die thuis wonen – ook niet de mensen die door een aandoening verhoogd risico lopen. Pas vanaf mei werden de meeste mensen uit medische risicogroepen gevaccineerd. En pas eind juni kwam demissionair minister Hugo de Jonge met een plan voor de inenting van personen onder de 60 jaar die niet in staat zijn om zelf naar een priklocatie te gaan. Dat ging, zoals de GGD hierboven al aangaf, via een inventarisatie van huisartsen. Dokter Hans Burggraaff geeft aan dat het mogelijk is dat huisartsen niet op de hoogte zijn van alle mensen die niet naar een locatie kunnen. Bijvoorbeeld doordat een situatie is veranderd. “Als huisartsen hebben we een inventarisatie gemaakt van de mensen waarvan wij weten dat zij immobiel zijn. Dan hebben we het voornamelijk over mensen die verlamd zijn, die aan een rolstoel gebonden zijn, of blind zijn. Mensen die zichtbaar en voor iedereen duidelijk beperkt zijn.”De huisarts zou graag meedenken aan een oplossing voor mensen die wel gevaccineerd willen worden maar daar problemen mee ervaren. “Er zijn natuurlijk altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Die moeten we zo veel mogelijk voorzien en tegemoet komen,” vertelt de huisarts. Hij hoopt dat met de sluiting van vaste locaties, een meer mobiele vaccinatiestrategie een oplossing zou kunnen bieden.Mobiele teamsEerder deze maand liet de GGD Gooi en Vechtstreek al weten dat er na de zomervakantie alleen de vaccinatielocatie in Hilversum overblijft in de regio. Of er elders in de regio andere of meer kleinschalige locaties worden ingericht was nog onduidelijk. De kans op mobiele vaccinatieteams in de regio lijkt echter klein. Het wordt nog onderzocht of er prikbussen op bepaalde plekken worden ingezet in de Gooi- en Vechtstreek, liet een woordvoerder in een eerder interview weten. Dat zal alleen gedaan worden als er in wijken dusdanig lage vaccinatiegraden zijn dat het echt nodig is. Ieder(in) hoopt dat wanneer de GGD teams gaat inzetten om ‘moeilijke’ wijken te vaccineren of langs te gaan bij universiteiten, zij ook denken aan mensen met een chronische ziekte of beperking. “Als mobiele teams straks de wijken ingaan om te vaccineren, wat is dan het probleem om meteen bij mensen langs te gaan die aangeven dat ze niet naar een priklocatie kunnen komen?…

Bron: De Scheveninger

error: