Snel grote verhuisbewegingen binnen maatschappelijke opvang

De gemeente Den Haag heeft sinds maart 2020 diverse hotels, een hostel en het Lozerhof ingezet om alle dak- en thuislozen gedurende de coronapandemie en de landelijk geldende maatregelen onderdak te kunnen bieden. Een deel van de hotels heeft aangegeven per 1 juni weer reguliere gasten te willen ontvangen. Daardoor zijn deze opvangplekken niet langer beschikbaar en werkt het stadsbestuur aan permanente vervangende plekken.

Een grote groep mensen verblijft nu noodgedwongen in de maatschappelijke opvang, omdat er geen passende (vervolg)huisvesting beschikbaar is. Komende maanden vinden binnen de maatschappelijke opvang gefaseerd diverse verhuisbewegingen plaats. Na een zorgvuldige screening en een gesprek met het daklozenloket op basis van de mogelijkheden en behoeften van deze mensen kunnen zij verhuizen naar een andere locatie en doorstromen zodat hiermee meer ruimte komt in de verschillende opvanglocaties voor mensen die er nog niet aan toe zijn om zelfstandig te wonen.

Willem Dreeshuis
Het voormalig zorgcomplex Willem Drees (foto) wordt omgebouwd tot een nieuwe woongemeenschap, bestaande uit een mix van reguliere sociale huurders en voormalig dak- en thuislozen die zelfstandig hun leven weer willen en kunnen oppakken. Het complex biedt ruimte voor 119 zelfstandige huurwoningen. Het pand biedt woonruimte aan 60 zelfstandige doorstromers uit de maatschappelijke opvang onder begeleiding van een zorgaanbieder. Deze verhuizing zal in fases vanaf 1 juni 2021 plaatsvinden.

Henri Faasdreef/Oude Middenweg
Op het braakliggende terrein op de Henri Faasdreef/Oude Middenweg worden verplaatsbare wooneenheden gezet voor de periode van ongeveer 3 jaar. Hier kunnen 70 mensen uit de maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen. Naar verwachting zullen de woningen eind augustus 2021 opgeleverd worden en zal er in fases worden verhuisd.

Delagoastraat en verlenging Lozerhof
Omdat een deel van de bestaande hotelcapaciteit vanaf 1 juni niet meer beschikbaar is, de locaties aan de Henri Faasdreef en Willem Dreeshuis nog niet (geheel) klaar zijn, werken we aan overbruggingsopvang. Om te zorgen dat de mensen die nu in hotels worden opgevangen niet op straat komen te staan en een zorgvuldig verhuisproces te organiseren, is een aantal hotels bereid om deze mensen tijdelijk op te vangen. Daarnaast heeft de gemeente een tijdelijke opvang aan het Lozerhof ter overbrugging van de verschillende periodes geregeld.

Een deel van de mensen in hotels zal uiteindelijk terugkeren naar de noodopvang aan de Delagoastraat. Omdat we niet weten wanneer de 1,5 meter maatregel wordt afgeschaft, heeft de gemeente de opvang op het Lozerhof (voorlopig) verlengd tot 1 oktober 2021 voor maximaal 60 plekken.

Woonruimte voor 130 mensen
Door de zeer schaarse capaciteit aan locaties vormen de verhuisbewegingen en de uitstroom uit de hotels een complexe puzzel. Met behulp van hotels, de tijdelijk opvang aan het Lozerhof en de woningen aan het Willem Dreeshuis en de Henri Faasdreef slaagt het stadsbestuur er toch in om voor 130 mensen uit de maatschappelijke opvang zelfstandige huisvesting te realiseren en mensen een nieuwe start te geven.

Woningnood
Den Haag kampt met een grote woningnood. Er is een groot tekort aan met name betaalbare woningen en woningen voor mensen die zorg nodig hebben. De gemeente heeft een jaarlijks tekort van ongeveer 1.300 woningen voor specifieke doelgroepen, naast een lange wachtlijst voor sociale huur. Naast nieuwbouw wordt daarom ingezet op onder meer transformatie van leegstaande panden.

De gemeente gaat op zoek, samen met de stad en met onder andere woningbouwcorporaties en zorginstellingen, naar locaties in de stad waar bestaande panden omgebouwd kunnen worden naar woonruimtes of waar (tijdelijke) huisvesting gerealiseerd kan worden.

Bron: Dagblad 070

error: