Uitbreiding jaarrond exploitatie op het strand

Nog eens vier Scheveningse strandpaviljoens krijgen de mogelijkheid om het hele jaar open te zijn. Het college van burgemeester en wethouders maakt het nu ook voor drie paviljoens op het strand ter hoogte van Scheveningen-Dorp en één op het Zuiderstrand mogelijk om in de wintermaanden open te zijn. Deze vier zijn een aanvulling op de strandpaviljoens die al sinds 2012 gebruik mogen maken van deze mogelijkheid.

Wethouder Anne Mulder: “Waar we als college in de zomermaanden sterk inzetten op het verminderen van overlast bij grote drukte, willen we in de winter door een uitgebreid, gevarieerd en kwalitatief goed aanbod juist meer bezoekers gaan trekken. Zo versterken we de economische positie van de badplaatsen en kan ook een toename van de vaste werkgelegenheid worden verwacht.”

De gemeente benadrukt dat het gaat om een beperkte uitbreiding. Niet alle strandpaviljoens mogen in de winter open, er komen geen nieuwe paviljoenlocaties op het strand en het mag niet overal langs de kust. Zo blijft de kust voor de Natura-2000 gebieden in de winter leeg.
Aangezien vrijwel alle seizoensgebonden strandpaviljoens graag in aanmerking komen voor jaarrond exploitatie wordt via een zorgvuldige en transparante selectieprocedure gegund. Het is dus nog niet duidelijk welke strandpaviljoens daadwerkelijk een vergunning zullen krijgen.

Om de strandveiligheid het hele jaar te kunnen waarborgen worden twee jaarrond reddingsposten geplaatst. Ook krijgt de exploitant van het Beachstadion de mogelijkheid om een jaarrond sportfaciliteit te realiseren.

Bron: De Scheveninger

error: