Update: Grote integrale handhavingsactie in het Scheveningse havengebied

Update: Grote integrale handhavingsactie in het Scheveningse havengebied

Vrijdagavond hebben verschillende diensten een integrale handhavingsactie gehouden in het Scheveningse havengebied. De handhavingsactie is onderdeel van het Actieplan Scheveningen. In dit plan staan veel maatregelen om de overlast aan te pakken.

Verschillende diensten, zoals politie, Douane, Openbaar Ministerie, HTM en de brandweer, waren in het havengebied aanwezig en controleerden onder andere openbaar vervoer, horeca, detailhandel, vakantieadressen (B&B’s en hostels), woningen, voertuigen en personen.

Voertuigcontrole, geluidsoverlast en verkeersveiligheid
De politie hield een grote verkeerscontrole samen met Douane, OM, Koninklijke Marechaussee en het gemeentelijk parkeerteam. Samen controleerden zij honderden voertuigen. Er was veel aandacht voor de aanwezigheid van alcohol, drugs en lachgas in het verkeer. Er zijn 44 bekeuringen geschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs en rijden over de stoep. Verder zijn er elf voertuigen (motoren en auto’s) gemeten door een noise patrol. Een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Bij tien voertuigen was het geluidsniveau te hoog. In al deze gevallen betekent dit dat er naast een boete van tussen de 300 en 450 euro, ook niet meer gereden mag worden met het voertuig totdat het voertuig herkeurd is door de RDW.
Tijdens de verkeerscontrole bleken twee personen nog openstaande boetes te hebben die zij direct moesten betalen. Een persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed en was daarbij in het bezit van drugs. In dit voertuig vond de Douane een verborgen ruimte, daardoor werd het voertuig direct in beslag genomen. De controle richtte zich ook op bromfietsen en scooters. Tientallen werden aan een rollerbankcontrole onderworpen. Zeker vijf bromfietser moesten uiteindelijk hun weg te voet vervolgen. In de komende weken kunnen 113 personen nog een boete verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. Een enkele auto werd tijdens de actie al weggesleept vanwege asociaal parkeergedrag.

Controle woningen
De Haagse Pandbrigade controleerde elf woningen waarbij in negen woningen uiteenlopende misstanden zijn vastgesteld. In vijf woningen was sprake van onrechtmatige bewoning. In één woning was sprake van illegale kamerverhuur. Drie woningen waren gesplitst terwijl dit niet is toegestaan. Twaalf personen die wel ingeschreven stonden bleken hier niet woonachtig. Acht personen die wel woonachtig waren stonden niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Door onjuiste adresinschrijvingen kunnen misstanden bestaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen. In acht woningen werden te hoge huurprijzen geconstateerd. Ook was er in twee panden sprake van illegale bouw. De gemeente doet nader onderzoek naar de misstanden en treedt mogelijk bestuurlijk op.

Zichtbare en onzichtbare controles
Het horecateam en het HEIT controleerden signalen van misstanden in de horeca en bij overige ondernemingen. Zo werd in één onderneming medicijnen verkocht terwijl dit niet is toegestaan. Bij een andere onderneming wordt onderzoek gedaan naar de verkoop van namaak opladers en kabels voor telefoons. Stedin heeft een waarschuwing gegeven vanwege mogelijk brandgevaar bij de meters. In de strijd tegen oneerlijke concurrentie kunnen ook enkele terraseigenaren nog een reactie van de gemeente verwachten omdat zij na 18.00 uur niet gesloten waren.

Controles op het water en in het openbaar vervoer
De pleziervaart en visserij in het water van de haven werd gecontroleerd door de gemeentelijke nautische handhaving. Hier werd door veel mensen positief op gereageerd.
De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Van de HTM kregen 25 personen een boete kregen van 55 euro. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien. Twee personen werden door de politie meegenomen omdat zij nog gesignaleerd stonden voor eerdere feiten. Negen personen zijn verwijderd uit de tram omdat zij geen mondkapje droegen of omdat zij de confrontatie zochten met de controleurs.

Beeld: Dick Teske

Bron: De Scheveninger

error: