Vaccinatie-verschillen kinderen betreft migratieachtergrond

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY).

Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken. Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond (zie grafiek). Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd.

Het Rijksvaccinatieprogramma biedt kinderen bescherming tegen 12 besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert jaarlijks over hoeveel kinderen tijdig zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Het was bekend dat de vaccinatiegraad van kinderen en jongeren in de G4 lager is dan het landelijke gemiddelde. Vanuit de jeugdgezondheidszorg werden in de 4 grote steden zorgen geuit over het achterblijven van deelname aan het RVP van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Daarom heeft de G4 deze analyse laten uitvoeren. Aanvullend hierop wil de G4 nu, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van VWS, en samen met (vertegenwoordigingen van) migranten verder onderzoeken wat de achterliggende redenen zijn van de verschillen in vaccinatiegraad. Doel is het realiseren van een hogere deelname aan het RVP.

Lokale aanpak

Alle 4 de steden willen dat kinderen en jongeren in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien en hebben een lokale aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen. Ervaringen worden daarbij gedeeld. Ook vindt tussen de 4 steden uitwisseling plaats van onderzoeken en beleidsideeën.

Amsterdam

De achterblijvende vaccinatiegraad ziet de gemeente Amsterdam als een ernstig probleem. Daarom presenteert wethouder Simone Kukenheim (zorg) binnenkort een plan van aanpak om de vaccinatiegraad te verhogen. Vooruitlopend daarop worden de komende periode (digitale) gesprekken georganiseerd met (groepen) Amsterdammers die zich niet willen of kunnen vaccineren. Zo wil de GGD Amsterdam achterhalen waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren, en haar werkwijze en communicatie verbeteren. Nu grootschalige groepsvaccinaties door de coronapandemie niet mogelijk zijn, zet de GGD Amsterdam vol in op één-op-één contact. Zo zijn er extra vaccinatiespreekuren in de wijk, worden ouders of kinderen die niet komen opdagen voor hun vaccinatie, actief benaderd en gaat de GGD in het uiterste geval met het vaccin op huisbezoek zodat de vaccinatie ter plekke gegeven kan worden.

Rotterdam

Rotterdam wil sleutelfiguren inzetten om de informatie over vaccineren aan migrantendoelgroepen op maat te maken. CJG Rijnmond (Centrum Jeugd en Gezin) heeft voor de coronapandemie al informatieavonden georganiseerd samen met de Rotterdamse imam Fahriye Duyar. Ook wordt tijdens de vastenperiode extra informatie verstrekt over vaccineren tijdens de ramadan. Daarnaast doet Rotterdam momenteel onderzoek onder specifieke doelgroepen om te achterhalen waarom zij hun kinderen of zichzelf niet laten vaccineren en welke eventuele drempels er zijn.

Den Haag

Den Haag werkt al samen met sleutelfiguren in wijken met een relatief lage vaccinatiegraad en leidt gezondheidsambassadeurs op bij buurthuizen, moeders in de Schilderswijk en ROC Mondriaan. Ook geven jeugdartsen gastlessen in het onderwijs. Daarnaast organiseert de gemeente de Haagse Vaccinatieweek, een speciale week om het bewustzijn over vaccineren te vergroten. De extra aandacht voor specifieke doelgroepen vloeit voort uit het Aanvalsplan Vaccinaties, dat wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in 2019 heeft gelanceerd.

Utrecht

Met de Utrechtse wijkaanpak investeert Utrecht extra in de wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Dat doet de gemeente samen met partijen in de stad. De jeugdgezondheidszorg in Utrecht neemt extra tijd om met ouders in gesprek te gaan over hun vragen en biedt vaccinaties kleinschalig en op een locatie in de buurt aan. Sinds 1 juni 2020 biedt de jeugdgezondheidszorg aanstaande ouders in Utrecht al tijdens de zwangerschap een kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek kunnen ouders vragen stellen en informatie krijgen over vaccinaties.

Bijgevoegd is een grafiek met de vaccinatiegraad per G4-stad naar migratieachtergrond.

Bron: Dagblad 070

error: