Veel meer rokers gestopt in 2020

Vorig jaar zijn veel meer mensen gestopt met roken dan in andere jaren. Volgens het RIVM doofde 11 procent in 2020 z’n laatste sigaret, tegen gemiddeld 3 procent in andere jaren, zo komt naar voren in onderzoek dat het instituut deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De stoppers gaven de accijnsverhoging op sigaretten en shag op 1 april 2020 als belangrijkste reden. Maar ook stopten veel rokers om gezonder te leven, met de gevaren van corona in het achterhoofd.

Het RIVM nuanceert de cijfers wel. De rokers werden voor en na de accijnsverhoging ondervraagd. Vóór 1 april zei 27 tot 30 procent te willen stoppen. Daarna bleek 11 procent daadwerkelijk te zijn gestopt. Verder dacht ongeveer de helft van de rokers minder te gaan roken door de accijnsverhoging. Dat bleek achteraf een kwart te zijn.

Ongeveer een derde van de ondervraagden is ondanks de prijsverhoging juist méér gaan roken. Dat zou met stress door de coronacrisis te maken kunnen hebben, maar daar heeft het RIVM in dit onderzoek niet naar gevraagd. Een eerder onderzoek van het Trimbos-instituut toonde dat verband wel aan.

Bron: Dagblad 070

error: