Versnelling verhuizing statushouders uit azc’s loopt ver achter

Het aantal statushouders dat versneld vanuit een asielzoekerscentrum (azc) naar bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand is verhuisd, loopt ver achter bij de aantallen in de afspraken die het kabinet daarover heeft gemaakt. Sinds 1 juli zijn er tot nu toe slechts 3040 statushouders uit een azc naar een woning uitgestroomd, in plaats van de afgesproken 5840.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die het ANP heeft opgevraagd. Het gaat om cijfers tot en met 8 augustus. Het kabinet wil dat er medio augustus 7500 statushouders uit een azc zijn verhuisd naar een eigen woning.

Dit heeft het kabinet eind juni met de veiligheidsregio’s en de in de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie vertegenwoordigde partijen afgesproken. Uit de COA-cijfers blijkt dat op dit moment slechts 52 procent van dat afgesproken aantal is gerealiseerd.

Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en de doorstroming in asielzoekerscentra op gang te krijgen, besloot het kabinet eind juni tot versnelde uithuisplaatsing van 7500 statushouders. Dat moest in zes weken zijn verwezenlijkt. Bijna 16.000 statushouders verblijven nu noodgedwongen in een azc omdat er voor hen geen reguliere woning beschikbaar is. Daarmee stokt de doorstroming in azc’s en blijft ook de situatie in Ter Apel onhoudbaar.

Die 7500 statushouders zouden via flexwoningen en bijvoorbeeld omgebouwde kantoorpanden en verpleeghuizen een eigen woning moeten krijgen, zo lichtten staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) eind juni toe.

Het kabinet maakte daarvoor 100 miljoen euro vrij, om nog dit jaar de bouwproductie van flexwoningen te verhogen van 5000 naar 7500 en bestaande panden geschikt te maken voor bewoning. Een derde van de nieuwe flexwoningen en de tot woning getransformeerde panden worden aan statushouders of Oekraïners toegewezen, zegt een woordvoerder van De Jonge.

Die flexwoningen zijn niet alleen voor statushouders bedoeld, maar ook voor andere spoedzoekers zoals net gescheiden mensen of daklozen. Er zijn inmiddels 3100 nieuwe flexwoningen gebouwd, zegt de woordvoerder.

 

Bron: Dagblad 070

error: