Vrachtwagens langer dan 10 meter niet meer welkom in de binnenstad

Al enkele jaren wil de gemeenteraad zwaar verkeer weren uit de binnenstad van Weesp. Het besluit voor een inrijverbod is nu genomen door het college van burgemeester en wethouders. Nadat de bezwaartermijn is verstreken gaat de maatregel in werking.Vorige week werd bekend gemaakt dat het verkeersbesluit is genomen voor het instellen van een inrijverbod voor vrachtwagens langer dan 10 meter in de binnenstad. Het gaat om het gebied tussen de Prinses Irenelaan, C.J. van Houtenlaan, Hugo de Grootlaan, J.A. Fijnvandraatlaan, ‘s-Gravelandseweg, Stationsweg, Herensingel, Plataanlaan, en Casparuslaan.VerkeersveiligheidDe overweging om de vrachtwagens te weren is volgens het college genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Regelmatig rijden grote vrachtwagens de binnenstad van Weesp in. Dit is niet wenselijk,” schrijven ze. “De weginrichting ter plekke is niet geschikt voor groot vrachtverkeer. Vanwege de beperkte manoeuvreerruimte rijden grote vrachtwagens zich klem. Het gevolg is dat chauffeurs geen andere mogelijkheid zien dan achteruit terug te rijden.” Om het verbod duidelijk te maken zullen er op elf plekken verkeersborden ‘gesloten voor vrachtwagens’ geplaatst worden.De verkeersborden worden geplaatst ter hoogte van de kruising Prinses Irenelaan met de C.J. van Houtenlaan, ter hoogte van de kruising C.J. van Houtenlaan met de Hugo de Grootlaan, ter hoogte van de kruising Nieuwstad, J.A. Fijnvandraatlaan en Utrechtseweg, ter hoogte van de ‘s-Gravelandseweg met de Fortbrug, ter hoogte van de Stationsweg met de Herensingel, ter hoogte van de kruising Herensingel met de M. Nijhoffstraat, ter hoogte van de kruising Herensingel met de Jan Tooropstraat, ter hoogte van de kruising Herensingel met de Papelaan, ter hoogte van de kruising Plantaanlaan met de Meidoornlaan, ter hoogte van de kruising Prinses Irenelaan met de Buitenveer, en ter hoogte van de kruising Prinses Irenelaan met de Talmastraat.Al drie jaar in de steigersIn 2017 vond de gemeenteraad al dat er oplossingen moesten komen voor de overlast van zwaar verkeer in het centrum van Weesp. Bewoners gaven toen al een tijd aan dat zij overlast ondervonden van verkeer in het centrum, onder andere door scheuren in de gevels, stukgereden stoepen, huizen die schudden op de fundering, lawaai, en onveilige verkeerssituaties. Vervolgens werd er in 2019 gestart met een onderzoek door de gemeente. Uit dat onderzoek bleek dat de bevoorrading van winkels de gehele dag door plaatsvindt. De helft van de winkels wordt bevoorraad met een bestelbus, en 42% met een vrachtwagen, waarvan meer dan de helft tussen de 5 en 10 meter is. Ook bleek dat er amper gebruik wordt gemaakt van laad- en losplekken.Begin dit jaar, in februari, vond er een online bijeenkomst van de gemeente plaats waar zowel bewoners en ondernemers hun ervaringen konden delen. Ook de mogelijke maatregelen om het overlast met grote voertuigen te beperken werden besproken. De gemeente overwoog onder andere een lengtebeperking, venstertijden, een combinatie van die eerste twee, een tonnageverbod of een overslaglocatie waar ladingen overgebracht kunnen worden naar kleiner vrachtverkeer.PilotEen pilot met lengtebeperking is nu de eerste maatregel die van kracht gaat. Oorspronkelijk zou die pilot in mei 2021 ingaan, maar in september zal die lengtebeperking nu daadwerkelijk ingevoerd worden. De pilot duurt een half jaar. De hoop van de gemeente is dat de lengtebeperking voldoende verlichting van de overlast biedt. Zo niet, dan zijn er aanvullende of andere oplossingen mogelijk, zoals het tonnageverbod of een overslaglocatie. Die maatregelen zijn echter ingewikkelder en kostbaarder dan de lengtebeperking. Voor een tonnageverbod moet er bijvoorbeeld een weegbrug aanwezig zijn, en die is er niet in Weesp.Bewoners zetten echter hun vraagtekens bij de lengtebeperking. Hoewel de zware vrachtwagens wel voor overlast zorgen, vormen zijn slechts een klein percentage van het totale vrachtverkeer. Juist de kleine vrachtwagens zorgen voor de grootste problemen, vertellen de bewoners: het zijn er te veel, ze rijden te hard en ze worden overal geparkeerd. Ook zijn bewoners bang dat de maatregel er juist toe zal leiden dat er meer kleine vrachtwagens bijkomen.BezwaarMensen die het niet eens zijn met de inhoud van het besluit kunnen nog bezwaar maken. Dat kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd – in dit geval tot zes weken na 26 juli. Bezwaar maken kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 5099, 1380 GB Weesp). Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet daarnaast de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar bevatten….

Bron: De Scheveninger

error: