Waterslagtoren Houtrust krijgt iconische print na verduurzaming

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werkten de afgelopen maanden hard aan het verduurzamen van AWZI Houtrust in Den Haag. Het project is nu afgerond. Hiermee is Houtrust de meest duurzame zuivering van Delfland. Om dit te vieren is de waterslagtoren aan de Houtrustweg beschilderd door het kunstenaarsduo Karski&Beyond.

Op Houtrust wordt het afvalwater schoongemaakt van de bedrijven, instellingen en de inwoners in en om Den Haag. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. Op Houtrust is een installatie gebouwd die biogas dat ontstaat bij het vergisten van slib uit rioolwater omzet naar gas van aardgaskwaliteit. Dit levert jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op waarmee inwoners van Den Haag hun huizen kunnen verwarmen. Verder zijn grote energiebesparende maatregelen toegepast. De gasvormige CO2 die tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd, wordt vloeibaar gemaakt. Jaarlijks levert dit meer dan 2.000 ton groene CO2 op die kan worden gebruikt in de tuinbouw en de voedsel- en drankenindustrie.

De schildering is een ontwerp van Karski&Beyond van MooieMuur, die in Den Haag al veel iconische schilderingen hebben gemaakt, en staat voor een schonere wereld.

Bron: De Scheveninger

error: