Werkgeversorganisaties: vrije dag 5 mei kwestie voor cao

De beslissing om van 5 mei een jaarlijks terugkerende vrije dag te maken is uiteindelijk aan werkgevers en werknemers. Bij cao-overleg moeten zij de knoop doorhakken of ze in hun sector alle werknemers vrijaf willen geven op Bevrijdingsdag. Dat laten werkgeversorganisaties VN-NCW en MKB-Nederland weten in een reactie op minister-president Mark Rutte.

Rutte zei dat mensen in de toekomst waarschijnlijk ieder jaar vrij krijgen op de dag dat het einde van de Duitse bezetting van Nederland wordt gevierd. In politiek Den Haag klinkt al jaren de wens om van Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te maken.

“In de loop der tijd wijzigen wensen. Maar dan moet je kijken aan de cao-tafel hoe dat kan worden ingepast”, legt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland uit. Zij hebben binnen overlegorgaan Stichting van de Arbeid aangegeven dat het kabinet van Bevrijdingsdag een vaste vrije dag wil maken.

De overkoepelende werkgeversorganisaties zelf wagen zich niet aan een duidelijk voor- of tegenstem tegen een ‘vrije’ Bevrijdingsdag, omdat dit per sector moet worden besloten. Vragen die daarbij opspelen hebben bijvoorbeeld te maken met de kosten die zo’n vrije dag met zich meebrengt en hoe die kunnen worden opgevangen. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken wel erg te hechten aan het gedenken en vieren van de bevrijding van Nederland.

Bron: Dagblad 070

error: