Wijkbudget voor Duttendel-Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark

Donderdagochtend werden bewoners van de wijken Duttendel-Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark, gezamenlijk de Scheveningse Parkwijken genoemd, verrast met 50.000 euro om hun wijken mooier en leuker te maken. Stadsdeelwethouder Anne Mulder maakte dit samen met Gert en Carsten, bewonersambassadeurs, bekend bij de Waterpartij.

Vanaf nu is het voor iedere bewoner, ondernemer of andere direct betrokkene mogelijk om een plan in te dienen via het online aanmeldformulier. Denk hierbij aan het organiseren van een ontmoetingsplek voor eenzame ouderen, een AED voor de buurt of een openbare moestuin voor alle buurtbewoners. Het zijn uiteindelijk de bewoners zelf die bepalen welke van de haalbare plannen binnen een jaar uitgevoerd worden.

De plannen kunnen tot en met zondag 11 april ingediend worden via het aanmeldformulier op de website van Scheveningse Parkwijken Begroot. Hierna controleert de gemeente de plannen op haalbaarheid. Daarbij wordt er onder andere op gelet of het plan binnen één jaar uitgevoerd kan worden en of het binnen het budget past. Op donderdag 27 mei worden de haalbare plannen bekendgemaakt. Vervolgens is het weer aan de bewoners om de definitieve keuze te maken en om het totale wijkbudget te verdelen over de haalbare plannen.

Bron: De Scheveninger

error: